Wednesday, June 12, 2024 09:37       EFC2012 on the AIR już się zakończyło, dziękujemy.
Language Bar

ORGANIZATORZY

PZK   UARL


PATRONAT MEDIALNY

Świat Radio

QTCLICZNIK ODWIEDZIN

Informacje02-07-2012, 21:00 UTC
Prośba o podanie terminu zakończenia aktywności radiowej w ramach EFC2012 on the AIR

Zwracamy się z prośbą do wszystkich polskich stacji pracujących w ramach EFC2012 on the AIR o podanie nam terminu zakończenia Waszej aktywności. Ponadto, wraz z przesyłaniem do nas Waszych kolejnych logów proszę o podanie ilości QSOs z Waszego programu oraz proszę o informację czy przesłany log jest już ostatnim Waszym logiem w ramach EFC2012 on the AIR, bardzo ułatwi to mi pracę.
info: SQ2RH

02-07-2012, 08:00 UTC
Krótkie relacje filmowe z Waszej aktywności podczas EURO-2012

Zachęcamy Wszystkich operatorów stacji okolicznościowych EFC2012 on the AIR do nakręcenia krótkiej relacji filmowej, max 1min o jakości HD z Waszej aktywności pod znakiem okolicznościowym. Sądzę, że jest to możliwe, gdyż w obecnych czasach prawie każda komórka posiada możliwość nakręcenie firmów o jakości HD. Pamiętajcie tylko o odpowiednim oświetleniu, żeby firm nie był za ciemny. Później zmontuję to w dłuższy film, będzie to taka relacja fimowa z naszej aktywniości podczas EURO-2012.
info: SQ2RH

13-06-2012
Zmiany godzin przyjmowania i przetwarzania logów

W związku z dużą ilością logów oraz rosnącą ich pojemnością, do których sprawdzenia i przetworzenia potrzeba więcej czasu zwracamy się z prośba do wszystkich stacji okolicznościowych EFC2012 on the AIR o przesyłanie swoich logów do godziny 18:00 GMT. Przypominamy, że wszystkie logi muszą być skonsolidowane, posortowane i zapisane w jednym pliku formacie ADIF.
info: SQ2RH

17-05-2012
Sposób przekazywania i przetwarzanie logów ze stacji okolicznościowych EFC2012 on the AIR

Przesyłaniem logów do nas zajmują się koordynatorzy poszczególnych stacji okolicznościowych na EFC2012 lub osoby przez nich wyznaczone, a w przypadku stacji indywidualnych ich operatorzy.
Akceptujemy logi przesyłane tylko w formacie ADIF, należy je przesyłać na adres e-mail: efc2012log@poczta.it2.pl każdego dnia do godziny 22:30 LT, gdyż po tym czasie logi będą sprawdzane i eksportowane do głównej bazy danych systemu on-line log na stronie WWW.
Nazwa przesyłanego pliku formatu adif musi być zgodna ze znakiem danej stacji okolicznościowej, należy zawsze przesyłać cały log, a nie tylko jego fragment z kolejnego dnia akcji.
Kończymy prace nad nowym bardziej zaawansowanym i pasującym do naszej akcji system logowania łączności oraz ich prezentacji na stronie WWW w związku z tym proszę wszystkich koordynatorów poszczególnych stacji okolicznościowych EFC2012 on the AIR, aby do dnia 24 maja 2012 roku przesłali do nas próbki eksportu do formatu ADIF swojego logu, w którym będą logowane łączności w ramach naszej akcji min. około 100 QSOs w celu przetestowania i sprawdzenia poprawności naszego systemu logującego.
info: SQ2RH

Wytyczne do projektowania okolicznościowych kart QSL z okazji EFC2012 on the AIR

Do wszystkich z Was, którzy samodzielnie będą projektować swoje okolicznościowe karty QSL z okazji EFC2012 on the AIR. Wymiar projektu karty QSL ustawić na 144mm x 94mm a rozdzielczość 300dpi/cal, paleta kolorów CMYK.
Wszystkie wewnętrzne elementy karty jak napisy loga, grafika proszę odsunąć o 6mm od krawędzi pionowej i poziomej ze względu na cięcie kart do wymiaru 140mm x 90mm. Preferowane pliki to TIFF, PSD, CDR, CPT. Każda okolicznościowa karta QSL z okazji "EFC2012 on the AIR" na awersie powinna posiadać logotyp naszej akcji, można jedynie zmieniać wielkość oraz dodać w zależności od koloru tła dodatkowe krawędzie podkreślające logotyp akcji. Drugim niezbednym elementem awersu karty QSL jest logotyp PZK, również do pobrania z naszego serwisu.
Stacje organizatora czyli PZK mają zgodę na użycie logotypu PZPN, oczywiście te projekty kart QSL przed wydrukowaniem muszą być zatwierdzone przez PZPN.
Revers karty oprócz standardowych informacji powinien zawierać okres pracy stacji okolicznościowej "June 1st to July 5th, 2012" oraz adnotację jak niżej:

"This special event station was part of a large operation between June 1st and July 5th, 2012 organized by the Polish and Ukrainian amateur radio organizations to celebrate the European Football Championship 2012 in Poland and the Ukraine. More information on the websites: http://efc2012.pzk.org.pl or http://sq2rh.it2.pl/efc/
A total of about 400 000 contacts were made (includes up to 130000 QSOs by Polish EFC2012 stations), over 59000 unique calls. We hope that you enjoyed the activity and the good fun on the AIR as we did."


Czekamy na dodatkowe materiały zdjęciowe od PZPN, które będzie można użyć w naszych kartach QSL, ponadto PZK szykuje się do rebrandingu (przebrandowienie) wizerunku swojego logotypu, więc nie należy przesadnie spieszyć się z drukowaniem naszych kart QSL.
info: SQ2RH

Informacje związane z „EFC2012 on the AIR (tylko w języku polskim):

Akcja dyplomowa PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 informacje z dnia 14-03-2012
Informacja o stacjach okolicznościowych indywidualnych i klubowych
Informacja o stacjach okolicznościowych Polskiego Związku Krótkofalowców
Informacja w sprawie wykorzystania logotypów UEFA, PZPN i PZK
http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html

Oficjalny logotyp akcji radiowej EFC2012 on the AIR (projekt (C) Romana SQ2RH) do wykorzystania na okolicznościowych kartach QSL oraz innych publikacjach przez stacje biorące udział w naszej akcji. Proszę o respektowanie praw autorskich do naszych logotypów i zachowanie oryginału.

EFC2012 on the AIR - Official LogoBanery do wykorzystania na stronach WWW, jako link do stron akcji „EFC2012 on the AIR” (projekt (C) Janusz SP4IRX)
Tutaj do pobrania logotyp PZK wersja zippowana.[do góry]
Serwis WWW zaprojektowany i zarządzany przez Roman, SQ2RH ©2012 PZK