Wednesday, June 12, 2024 08:33       EFC2012 on the AIR już się zakończyło, dziękujemy.
Language Bar

ORGANIZATORZY

PZK   UARL


PATRONAT MEDIALNY

Świat Radio

QTCLICZNIK ODWIEDZIN

DyplomyW ramach akcji dyplomowej "EFC2012 on the AIR” można zdobyć już cztery dyplomy:
Regulaminy poszczególnych dyplomów prezentujemy poniżej.

Dyplom polski EFC2012 Award - wydawany przez PZK

Pierwszy dyplom ukraiński UR-SP EFC 2012 - wydawany przez UARL
Drugi dyplom ukraiński 2012 EFC Award wydawany przez Kharkiv Regional Amateur Radio Society, EM2012L
Trzeci dyplom ukraiński Donbass Arena-2012 wydawcą dyplomu jest Donetsk Branch of UARL

Uniwersalna aplikacja dla dyplomów EFC2012

Aplikacja format MS Excel 2003
Aplikacja format PDF

Opłaty za dyplom EFC2012 Polish Award w wersji papierowej można wnieść via PayPal system,
proszę użyć poniższych klawiszy.

PLN USD EUR


Regulamin Dyplomu
Piłkarskie Mistrzostwa Europy 20121. Dyplom Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2012 wydawany jest przez Polski Związek Krótkofalowców (PZK) w ramach wspólnej Akcji Dyplomowej PZK i UARL prowadzonej w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, rozgrywanymi w Polsce i na Ukrainie.

2. Patronat Honorowy nad Akcją Dyplomową objął Polski Związek Piłki Nożnej.

3. Czas trwania Akcji Dyplomowej: od 1 czerwca do 5 lipca 2012 roku - w tym okresie można gromadzić punkty potrzebne do uzyskania Dyplomu.

4. Dla uzyskania dyplomu należy zgromadzić:
40 punktów - stacje SP i UR,
25 punktów - stacje EU,
15 punktów - stacje DX.

5. Łączności z następującymi stacjami organizatorów dają po 2 punkty:
* PZK: SN2012PZPN, HF2012EFC, 3Z2012EFC, SN2012GD, SN2012PO, SN2012WA, SN2012WR
* UARL: EM2012EFC, EN2012EFC, EO2012EFC, EN2012L, EN2012I, EN2012W, EN2012U

natomiast łączności z dowolną inną stacją pracującą w programie "EFC-2012 on the AIR" dają po 1 punkcie.
• Dozwolone jest jednokrotne powtórzenie łączności z daną stacją na innym paśmie lub inną emisją.
• Za nawiązanie łączności ze wszystkimi wymienionymi powyżej stacjami organizatora oraz dodatkowo z 60 innymi stacjami polskimi i ukraińskimi biorącymi udział w akcji radiowej przyznawane będzie specjalne wyróżnienie w postaci nalepki "EXCELLENT"

6. Dyplom jest dostępny również dla nasłuchowców (SWL), po przeprowadzeniu nasłuchów i zgromadzeniu punktów, w takiej samej ilości, jak dla nadawców.

7. Opłaty za dyplom.
• Dyplom w formie elektronicznej (format .pdf) jest bezpłatny dla wszystkich.
• Dyplom w formie papierowej dla członków PZK i UARL oraz stacji klubowych Polski i Ukrainy, obsługiwanych przez biuro QSL, jest bezpłatny.
• Opłata za dyplom w formie papierowej dla innych stacji: 20 zł/ 5 Euro/ 6 USD/ 6 IRC.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Głównego PZK: BIC/SWIFT: NDEAPLP2, IBAN: PL33144012150000000001950797, Nordea Bank Polska S.A. podając w tytule wpłaty: „EFC2012” oraz swój znak.

8. Zgłoszenia na Dyplom dokonuje się elektronicznie, poprzez formularz na stronie internetowej lub na podstawie zgłoszenia według standardowej aplikacji, którą należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres: Dolnośląski Oddział Terenowy PZK, BOX 1977, 53-316 WROCLAW 14, POLAND.
E-mail address: ot01@pzk.org.pl

Karty QSL nie są wymagane - weryfikacja zgłoszeń następuje na podstawie logów elektronicznych stacji okolicznościowych Organizatora, po otrzymaniu opłaty za Dyplom (jeśli jest wymagana).

9. Zgłoszenia na Dyplom będą przyjmowane do 31 grudnia 2012 roku.

EFC2012 Polish Award Final Version


EFC2012 Polish Award Excellent Class Final Version


Do pobrania regulamin w formacie PDF:

EFC2012 Regulamin Dyplomu, Wersja polska
EEF2012 Award Diploma Rules, English version. Thanks to Wes SP2DX
EFC2012 Termini diploma, Versione italiana. Thanks to Bob SP2EBG
EFC2012 Nagradna Igra Pravila, Hrvatska verzija. Thanks to Bob SP2EBG
German translation from English rules by Werner Theis, DH1PAL, Secretary of Diploma Interest Group (DIG)
Full German translation by Wes SP2DX
Full translation from English into Spanish by Jose Antonio Moreno EA7FTZRegulaminu Dyplomu
"UR-SP EFC 2012"1. Dyplom "UR-SP EFC 2012" jest wydany przez Ukrainską Ligę Radioamatorską (UARL) przy współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK), z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO-2012 rozgrywanymi w Polsce i na Ukrainie.

2. Okres zdobywania dyplomu: od 1 czerwca do 5 lipca 2012 roku.

3. Podstawowe warunki:

dla stacji europejskich: 50 QSO ze stacjami radioamatorskimi z krajów finalistów EURO UEFA 2012 (patrz załącznik). Obowiązkowe jest przeprowadzenie co najmniej 1 /jednej/ łączności z każdym z 16 krajów;

dla stacji DX: 25 QSO ze stacjami radioamatorskimi z krajów finalistów EURO UEFA 2012 (patrz załącznik). Obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności z co najmniej 10 /dziesięciu/ krajami z listy 16 krajów;

brakujące QSO mogą być zastąpione łącznościami ze stacjami okolicznościowymi pracującymi z Polski i z Ukrainy.

4. Powtórzone QSO (duplikaty) nie są dopuszczalne.

5. Nasłuchowcy (SWL) zdobywają dyplom na tych samych podstawowych warunkach, co nadawcy.

6. Opłaty za dyplom:

- dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest bezpłatny dla wszystkich;

- dyplom w formie papierowej jest bezpłatny dla wszystkich członków UARL i PZK oraz dla wszystkich stacji klubowych UR/SP;

- dla wszystkich pozostałych stacji opłaty za dyplom wynoszą: 20 zł / 5 EUR / 6 USD / 6 IRC. Opłaty powinny być wysłane do Award Managera UARL: Olexander M. Senchurov, P. O. Box 1669, Kryvyi Rig, 50038, Ukraine.

7. Wszystkie aplikacje na dyplom powinny być wysłane e-mailem na adres: krolru@ukr.net. Karty QSL nie są wymagane - wystarczy wyciąg z dziennika.

8. Wnioski o dyplom będą przyjmowane do dnia 31 grudnia 2012 r.

Załącznik:

Wykaz krajów - uczestników etapu finalowego UEFA EURO-2012: 9A, CT, DL, EA, EI, F, G, I, OK, OZ, PA, RA (RA2, RA9), SM, SP, SV, UR.UR-SP EFC 2012 Diploma

Do pobrania regulamin w formacie PDF:

UR-SP EFC2012 Regulamin dyplomu PL
UR-SP EFC2012 Award Rules EN
German translation from English rules by Werner Theis, DH1PAL, Secretary of Diploma Interest Group (DIG)


Regulamin Dyplomu
KRARS 2012 EFC Award (tylko wersja papierowa)


1. Dyplom jest wydawany przez Charkowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców KRARS (Kharkiv Regional Amateur Radio Society) z okazji turnieju Mistrzostw Europy EURO2012, którego Charków jest jednym z Miast Gospodarzy.

2. Dyplom jest dostępny zarówno dla nadawców, jak i dla nasłuchowców (SWL), którzy dostarczą listę (GCR) swoich łączności (albo nasłuchów) ze stacjami okolicznościowymi, pracującymi z Charkowa, spełniającą następujące warunki:

2.1. Liczą się łączności (nasłuchy) przeprowadzone w okresie: 01.06.2012 - 01.07.2012
2.2. Należy zebrać co najmniej 20 punktów lub 12 QSO.
2.3. Powtórzenia łączności (nasłuchów) na tym samym paśmie są niedozwolone.
2.4. Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach i we wszystkich emisjach dostępnych dla krótkofalowców.

3. Punktacja:
Łączności ze stacją okolicznościową EM2012EURO = 3 punkty.
Łączności ze stacjami okolicznościowymi EM2012L, EN2012L, EO2012L = 2 punkty.
Łączności z pozostałymi stacjami okolicznościowymi z Charkowa EM2012LL, EM2012LS, EM2012LWY, EN2012LTX, EO2012LBL, EO2012LD, EO2012LX, EO2012LF, EO2012LN = 1 punkt.
Jeśli łączności są przeprowadzane na pasmach 50 MHz lub wyższych, to wystarcza przeprowadzenie tylko 3 (trzech) łączności (albo nasłuchów).
Dla stacji DX (z poza EUROPY) - 2 QSOs. Powtórzenia łączności na tym samym paśmie ale inną emisją są dozwolone.

4. Award Manager: Igor Tokar, US0LW

5. Opłata za dyplom: 5 IRC albo 5 USD, stacje ukraińskie 5 UAH.
6. Możliwa jest płatność poprzez serwis WebMoney - w tym przypadku należy się skontaktować z Award Managerem.

7. Listę łączności (GCR) do dyplomu, podpisaną przez 2 licencjonowanych krótkofalowców, należy przesłać na adres: Igor Tokar US0LW, P. O. Box 2009, Kharkov, 61202, Ukraine.
E-mail address: us0lw@mail.ru

8. Aplikacje wysyłać do: 31.12.2012

Info by Boris UT7UT
Na język polski przetłumaczył Waldemar 3Z6AEF

EFC2012 Award

KRARS Regulamin Dyplomu 2012 EFC Award PL


Regulamin Dyplomu
Donbass Arena-2012 Award


1. Dyplom "Donbass Arena-2012" założył Doniecki odział LRU oraz radio kłub "Marrad" m. Mariupol.

2. Żeby otrzymać dyplom z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej z 01/06/2012 do 05/07/2012 trzeba przeprowadzić QSO( nasłuchi radiowe) z krótkofalowcami Donieckiego regionu i zdobyć 200 punktów dla stacji radiowych z Europy i 100 punktów dla stacji radiowych z innych kontynentów.

3. Każdy krótkofalowiec z regionu Donieckiego daje 3 punkty, stacje radiowe z okręgu Donieckiego, działające jako okolicznościowe - 6 punktów.

4. Powtarzające się QSO - nie liczą się.

5. W dniach meczów na "Donbas Arena": 11,15,19,23 i 27 czerwca 2012 punkty, za zrobione łączności, liczą się podwójnie, (6 punktów, zwykły znak, 12 punktów, okolicznościowe stacje Donieckiego regionu).

6. Za QSO zrobione róźnymi emisjami będą wydawane oddzielne certyfikaty z dopiskiem: mix, CW, TELEFON, DIGI.

7. Krótkofalowcam regionu Donieckiego dla uzyskania dyplomu trzeba zrobić nie mniej, niż 35 QSO z radioamatorami, z co najmniej 12 krajów uczestniczących finałów piłkarskich mistrzostw Europy: 9A, CT, DL, EA, EI, F, G, I, OK, OZ, PA, RA, SM, SP, SV.UR i 10 QSO ze stacjami pracującymi jako okolicznościowe z Ukrainy i Polski. Ogólnie 45 QSO.

8. Dla nasłuchowców radiowych, warunki są podobne do uzyskania dyplomu.

9. Wniosek o nagrodę w postaci wyciągu z dziennika musi zawierać: znak wywoławczy, datę i godzinę, zakres, rodzaj promieniowania oraz liczbę punktów za nasłuch.

10. Dyplom może być wydany na wniosek zgłaszającego elektronicznie lub w postaci papierowej (format A4). W postaci elektronicznej dyplom jest wydawany bezpłatnie dla wszystkich wnioskodawców. Dla jego otrzymania elektroniczny wniosek musi być wysłany do Managera dyplomu UX8IR: ux8ir@yandex.ru. Dyplom w postaci papierowej dla krótkofalowcow z Ukrainy i Polski jest bezpłatny. Po otrzymaniu wniosków i wydruku dyplomów, będą wysłane do regionalnych QSL Biuro Ukrainy, oraz do krajowych QSL Bureau Polski. Koszt dyplomu dla kandydatów z innych państw (zwrot strat pocztowych) równa się:

5 Euro/ 6USD/ 6IRC. Aby uzyskać dyplom w postaci papierowej należy wysłać podanie i oplatę do:
Mikołaja Dołgopołova, ul. Kronsztadska 6 m40, Mariupol Donieckiego regionu. 87517 Ukraina.

11. Termin podania wniosków do 30.11.2012 r.

12. Lista znaków okolicznościowych obłasti:

EM2012I 8.EN2012IO 15.EN2012EURO, EN2012I 9.EN2012IW, EO2012I 10.EN2012IX, EM2012IDX,
EO2012IKF, EM2012IKV 12.EO2012IO, EM2012IO 13.EO2012IS, EN2012IA 14.EO2012IZ

Przewodniczący Donieckiego Odziału LRU:
V. Pogorzhelsky UT1IR
Menedżer dyplomu: V. Sorokin UX8IR

Donbass Arena-2012 Award


[do góry]
Serwis WWW zaprojektowany i zarządzany przez Roman, SQ2RH ©2012 PZK