Wednesday, June 12, 2024 07:57       EFC2012 on the AIR już się zakończyło, dziękujemy.
Language Bar

ORGANIZATORZY

PZK   UARL


PATRONAT MEDIALNY

Świat Radio

QTCLICZNIK ODWIEDZIN

QSO-PartyTutaj można pobrać oficjalne wyniki zawodów EURO-2012 QSO-Party HF. W dwugodzinnych zawodach, które odbyły się w dniu 09 czerwca 2012 roku wzięło udział 168 krótkofalowców z 23 krajów. Zwycięzcy i uczestnicy zawodów będą nagrodzeni do końca roku 2012 przez klub TDR z Charkowa, który był organizatorem tych zawodów.
W QSO-Party wzięło udział 35 stacji polskich, a najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody (gadżety związane z EURO-2012 oraz albumy fotograficzne o Wrocławiu) ufundowane przez Dolnośląski Oddział Terenowy PZK - oficjalnego współorganizatora spotkania eterowego EURO-2012 QSO-Party HF.
Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach. Tutaj jest link do wyników zawodów format PDF.


W czasie trwania akcji dyplomowej, 9 czerwca br odbędzie się dwugodzinne QSO-Party (spotkanie eterowe) wszystkich biorących udział w "EFC 2012 on the AIR".
Regulamin współzawodnictwa opracowało Charkowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców, a współorganizatorem jest Dolnośląski Oddział Terenowy PZK, który ufundował nagrody dla najlepszych stacji polskich.
Spotkaniu patronują osobiście Prezesi: PZK - SP2JMR oraz UARL - UT2UB, a do zdobycia są (obok dyplomów) cenne nagrody rzeczowe: sprzęt sportowy, radiotelefony 2m/70cm, sprzęt elektroniczny. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych zawodach !

EURO2012 QSO-Party Certificate HF


EURO 2012 QSO-PARTY
z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012

Regulamin


Organizatorzy: Liga Radioamatorów Ukrainy - UARL (Ukraina), Polski Związek Krótkofalowców - PZK (Polska). Bezpośrednimi organizatorami i sponsorami nagród są: Towarzystwo TDR CHARKOW (Ukraina) oraz Dolnośląski Oddział Terenowy PZK (Polska).

Uczestnicy: Licencjonowani krótkofalowcy ze wszystkich krajów świata.

Termin: 9 czerwca 2012 r. 07:00-08:59 UTC.

Pasma: 7, 14 oraz 21 MHz

Zalecane częstotliwości:
7010-7030, 14010-14030, 21010-21030 (CW)
7050-7150, 14150-14280, 21150-21280 (SSB)

Emisje: SSB, CW.

Klasyfikacje:

A - SO HF MIXED - Single Operator - CW, SSB
B - MO HF MIXED - Multi Operators - CW, SSB
C - SPECIAL CALL HF MIXED - ukraińskie stacje okolicznościowe EM2012.., EN2012.., EO2012.. oraz polskie stacje okolicznościowe SN2012.., HF2012.., 3Z2012 - CW, SSB

Łączności z tą samą stacją, zrobione na różnych pasmach albo rożnymi emisjami, są dozwolone.

Numery kontrolne: RS(T) + kolejny numer łączności, począwszy od 001.

Punktacja:
- QSO z ukraińską lub polską stacją okolicznościową - 3 punkty
- QSO ze wszystkimi innymi stacjami - 1 punkt

Mnożnik:
Różne ukraińskie i polskie znaki stacji okolicznościowych, liczone oddzielnie na każdym paśmie, niezależnie od rodzaju emisji.

Wynik końcowy:
Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.

Nagrody:
Zwycięzcy (pierwsze 3 miejsca) w każdej kategorii będą nagrodzeni medalami oraz dyplomami specjalnymi. Dodatkowe nagrody otrzymają najlepsze polskie i ukraińskie stacje w każdej kategorii.
Poza tym wszyscy uczestnicy mogą złożyć wnioski o następujące dyplomy:

- Dyplomy UARL: http://uarlaward.ucoz.com
- Dyplomy PZK: http://awards.pzk.org.pl
- Dyplomy TDR - KHARKIV FOOTBALL 2012, KHARKIV oraz KHARKIV-AVIA, według ich regulaminów, zamieszczonych na stronie http://tdr.at.ua/index/diplomy_odr/0-24
- Dyplomy z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012: http://efc2012.pzk.org.pl

Dyskwalifikacja:
Przekroczenie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.

Dzienniki:
- Adres dla dzienników elektronicznych (Cabrillo): qsoparty@ukr.net
- Adres dla dzienników papierowych: Dmytro Panczenko, P.O.Box 2373, Kharkiv-1, UKRAINA

Ostateczny termin wysłania dzienników: 9 lipca 2012 r.

Strony internetowe organizatorów:
PZK: www.pzk.org.pl, UARL: www.uarl.org.ua, TDR: www.tdr.at.ua, DOT PZK: www.ot01.pzk.org.pl

Regulamin QSO-Party do pobrania w kilku wersjach językowych, format PDF:

EURO2012 QSO-PARTY HF Rules, Wersja polska
EURO2012 QSO-PARTY HF Rules, Wersja angielska
EURO2012 QSO-PARTY HF Rules, Wersja ukraińska
EURO2012 QSO-PARTY HF Rules, Wersja włoska, tłumaczenie dzięki Bogdanowi SP2EBG


[do góry]
Serwis WWW zaprojektowany i zarządzany przez Roman, SQ2RH ©2012 PZK