Monday, July 04, 2022 04:55       The EFC2012 on the AIR is over, thank you.
Language Bar

ORGANIZERS

PZK   UARL


MEDIA PATRONAGE

Świat Radio

QTCVISITORS COUNTER

Information“Most of this information is only available in the Polish version”

13-06-2012
Changes in hours of logs reception and processing.

Because of the large number and increasingly bigger logs that need to be processed and require more time, we ask all the special event stations EFC2012 to submit your logs no later than 18:00 GMT. We remind you that logs need to be consolidated, sorted and sent as one ADIF file.
info: SQ2RH

17-05-2012
Uploading and processing logs from special event stations EFC2012 on the AIR

Submitting logs to us is the responsibility of coordinators for each EFC2012 special event station or by persons designated by them. In the case of individual stations, it is the responsibility of the operators. We only accept logs in ADIF format and they need to be sent to the following e-mail: efc2012log@poczta.it2.pl . This can be done daily until 2230 local time, since after that time the logs will be processed and exported to the master on-line data base on the web site. The file name of the submitted ADIF format log must agree with the call sign of the special event station. The entire log should always be sent, not just the portion from that day’s operation.
We are in the process of finishing a new, more advanced logging program which is more suitable for our operation, as well as its display formatting on the web page. We therefore ask all coordinators of the special event stations EFC2012 on the AIR to send us a sample of a log file exported to ADIF by May 24, 2012. The log should contain at least 100 QSO’s in the proper format so we can test and validate our logging system.
info: SQ2RH

Wytyczne do projektowania okolicznościowych kart QSL z okazji EFC2012 on the AIR

Do wszystkich z Was, którzy samodzielnie będą projektować swoje okolicznościowe karty QSL z okazji EFC2012 on the AIR. Wymiar projektu karty QSL ustawić na 144mm x 94mm a rozdzielczość 300dpi/cal, paleta kolorów CMYK.
Wszystkie wewnętrzne elementy karty jak napisy loga, grafika proszę odsunąć o 6mm od krawędzi pionowej i poziomej ze względu na cięcie kart do wymiaru 140mm x 90mm. Preferowane pliki to TIFF, PSD, CDR, CPT. Każda okolicznościowa karta QSL z okazji "EFC2012 on the AIR" na awersie powinna posiadać logotyp naszej akcji, można jedynie zmieniać wielkość oraz dodać w zależności od koloru tła dodatkowe krawędzie podkreślające logotyp akcji. Drugim niezbednym elementem awersu karty QSL jest logotyp PZK, również do pobrania z naszego serwisu.
Stacje organizatora czyli PZK mają zgodę na użycie logotypu PZPN, oczywiście te projekty kart QSL przed wydrukowaniem muszą być zatwierdzone przez PZPN.
Revers karty oprócz standardowych informacji powinien zawierać okres pracy stacji okolicznościowej "June 1st to July 5th, 2012" oraz adnotację jak niżej:

"This special event station was part of a large operation between June 1st and July 5th, 2012 organized by the Polish and Ukrainian amateur radio organizations to celebrate the European Football Championship 2012 in Poland and the Ukraine. More information on the websites: http://efc2012.pzk.org.pl or http://sq2rh.it2.pl/efc/
A total of about 400 000 contacts were made (includes up to 130000 QSOs by Polish EFC2012 stations), over 59000 unique calls. We hope that you enjoyed the activity and the good fun on the AIR as we did."


Czekamy na dodatkowe materiały zdjęciowe od PZPN, które będzie można użyć w naszych kartach QSL, ponadto PZK szykuje się do rebrandingu (przebrandowienie) wizerunku swojego logotypu, więc nie należy przesadnie spieszyć się z drukowaniem naszych kart QSL.
info: SQ2RH

Information relating to „EFC2012 on the AIR" licensing for special event stations (Polish only):

Akcja dyplomowa PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 informacje z dnia 14-03-2012
Informacja o stacjach okolicznościowych indywidualnych i klubowych
Informacja o stacjach okolicznościowych Polskiego Związku Krótkofalowców
Informacja w sprawie wykorzystania logotypów UEFA, PZPN i PZK
http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html

Official logo of "EFC2012 on the AIR" program (design (C) by Roman SQ2RH) can be used on QSL cards and diplomas by stations participating in our activity. Please respect the copyright of our logos and do not change them.

EFC2012 on the AIR - Official LogoBanners (design (c) by Janusz SP4IRX ) to use on WWW sites, as links to the "EFC2012 on the AIR” WWW site.
Here you can download PZK logo zipped version.[top]
Website designed and managed by Roman, SQ2RH ©2012 PZK